Næringstakst

For å fastsette en reell verdi på næringseiendom er det viktig at man har god kunnskap om de ulike metodene for denne typen vurdering:

  • Kontantstrømanalyse
  • Avkastningskrav
  • Teknisk verdi
  • Leiekontrakter
  • Markedsleie
  • Sammenlignende salgsverdier

Med våre skjemaer og analyse legges det vekt på betydning på eiendomsøkonomien i sin helhet.

Ta kontakt dersom du trenger en vurdering av din eiendom fra en nøytral og byggekyndig næringstakstmann.