Reklamasjon av bolig

Dersom du har kjøpt bolig de siste 4-5 årene er det kanskje på tide med en full sjekk av boligen din.

Især dersom du har oppdaget feil eller mangler som du ikke kjente til da boligen ble kjøpt.

Som takstmann i BMTF kan jeg tilby landets grundigste reklamasjonsrapport. Spesielt om våren etter snøsmelting og det blir muligheter for å sjekke taket, yttervegger, kjeller, og andre bygningsdeler som kan være risikokonstruksjoner.

Ved endring av bruk vil man også kunne avdekke feil og mangler ved våtrom, og/eller VVS.

Ta gjerne en telefon, så snakkes vi.