Skadetakst

Ved skade på fast eiendom og løsøre, som for eksempel ved vannskade eller brannskade. Da er det viktig at du benytter en uavhengig og profesjonell tredjepart, som kan sikre deg et riktig oppgjør og anbefaling om rett metode for reparasjon av skadene.

En BMTF takstmann har den kompetansen som gir den lille ekstra tryggheten. Ta gjerne kontakt.