Verditakst

På den enkleste måten kan man si det er tre kriterier for at en takstmann skal kunne fastsette en pris på en eiendom og alle tre går egentlig på takstmannen.

Lokalkjent

At takstmannen kjenner nærområdet er veldig viktig. Å vite hva en bolig blir solgt for i akkurat ditt område med hensyn til tilgjengelige arbeidsplasser, skoler, fritidstilbud, barnehager, osv. Dette kan en lokalkjent takstmann.

Uavhengig

En selger har ofte en formening om hva boligen er verdt. Ofte kan det være riktig pris, men av og til kan det være for høyt eller for lavt. En dyktig uavhengig takstmann ser på den ene siden aldri på affeksjonsverdier, men på den annen side kan han eller hun se verdier som ikke boligselger ser. Det leder oss inn på det siste, og kanskje viktigste punktet.

Byggekyndig

Man blir ikke byggekyndig takstmann av å ta et halvt års kurs som takstmann. Man må også ha en byggfaglig bakgrunn. En dyktig byggekyndig takstmann kan synliggjøre verdier i boligen som kan øke verdien. En byggekyndig takstmann kan også enkelt komme med tips om hva som lønner seg å gjøre med boligen før eventuelt salg, i tillegg til å utarbeide en vedlikeholdsrapport over hva som bør gjøres med boligen i nær fremtid, eller på sikt.